WEDGE Series

ME12WAX-ME12WX

ME12WAX

Coaxial 12” active multipurpose stage monitor xxxxxxxx

ME12WAX-ME12WX

ME12WX

Coaxial 12” passive multipurpose stage monitor xxxxxxxx

ME15WAX-ME15WX

ME15WAX

High performance coaxial 15” active stage monitor xxxxxxxx

ME15WAX-ME15WX

ME15WX

High performance coaxial 15” passive stage monitor xxx